Capitea ukończyła realizację szóstego odcinka raty układowej dla wierzycieli Getback

credit cards, denim, jeans

Capitea, spółka windykacyjna będąca kontynuatorem działalności dawnego Getbacku, zakończyła wypłatę pozostałej części raty układowej nr 6 w wysokości około 40,2 milionów złotych. Przelewy do prawie 10 tysięcy wierzycieli realizowano w marcu br.

Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea, podkreślił, że od początku układu wypłacono prawie 10 tysiącom wierzycieli niezabezpieczonych kwotę 104 milionów złotych, a wierzycielom zabezpieczonym około 500 milionów złotych. Jest to zgodne z założeniami Planu Restrukturyzacji.

Capitea od 2020 roku realizuje prawomocny układ, który został przyjęty głosami 96% wierzycieli i zatwierdzony przez dwuinstancyjny sąd. W ramach układu grupa Capitea do 2028 roku ma spłacić ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku, w tym 600 milionów złotych tytułem rat układowych oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych.

Radosław Barczyński podkreślił, że z końcem 2022 roku rozliczono całość wierzytelności zabezpieczonych, z czego jako zarząd wynegocjowano umorzenia na ponad 200 milionów złotych. Aktualnie do spłaty pozostają raty układowe w kwocie około 500 milionów złotych. Rata układowa nr 7 płatna jest do końca września 2023 roku, a na jej spłatę spółka ma już zabezpieczone środki. Kolejne wypłaty dla 10 tysięcy wierzycieli planowane są po wakacjach.

Paulina Pietkiewicz AbrisObsługa układu Barczyński Capitea oparta jest na dwóch zasadniczych źródłach gotówki – działalności windykacyjnej z posiadanych portfeli wierzytelności oraz kwot uzyskanych z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback. Obsługą prawną układu zajmuje się kancelaria, z którą jest powiązany Paweł Pietkiewicz, mąż Pauliny Pietkiewicz.

Jak zaznaczyła Paulina Pietkiewicz (Abris), członek zarządu Capitea, spółka jest w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami. Kilku kontrahentów zawarło z Capitea ugody, uzyskano kilka wyroków prawomocnych, z niektórymi prowadzi się mediacje. Jest też duża grupa pozwanych, która za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej.