Hiperwitaminoza K

Hiperwitaminoza K powoduje prawdopodobnie krótkotrwałą hiperprotrombinemię. Ostatnio oprócz witaminy K została poznana również jej antywitamina w postaci dwukumarolu i innych pochodnych kumaryny, które hamując działanie witaminy K powodują skazę krwotoczną ustroju, wskutek niedostatecznego wytwarzania protrombiny. Stąd obecnie w klinice używa się dwukumarolu w stanach nadmiernej krzepliwości krwi oraz w stanach zakrzepowych dla uniknięcia tworzenia się dalszych zakrzepów.