Rola parathormonu

Niejasną i wymagającą dalszych badań jest rola parathormonu, jak i kalcytoniny w regulacji poziomu wapnia we krwi. Są bowiem pewne dane; że bezpośrednim czynnikiem regulującym aktywność wymienionych enzymów przemiany witaminy D jest poziom wapnia w komórce, niezależnie od działania wymienionych hormonów.

Dalsze badania wykazały jednak, że pewien wpływ na poziom wapnia we krwi mają również fosforany. Zahamowana synteza l,25-diOH-D3 po paratyreoidektomii ulega wznowieniu po obniżeniu hiperfosfatemii. W okresie hiperfosfatemii (nieorganicznych fosforanów) syntetyzowany jest nieaktywny 24,25-diOH-D3, a po powrocie fosfatemii do normy znowu l,25-diOH-D3. W tym zakresie przeprowadzone badania wykazały, że witamina D ułatwia resorpcję nie tylko wapnia i innych poliwalentnych kationów (stront, bar), ale również fosforanów.

Mimo tych badań do ostatecznego wyjaśnienia krążenia wapnia w ustroju jeszcze daleko. Dużą rolę przypisuje się Osteoklastom i Osteoblastom, które prawdopodobnie wywodzą się z tej samej komórki mezenchymalnej. Najpierw przekształcają się one w osteoklasty (resorbujące wapń), a następnie po przekształceniu w osteoblasty i wydzieleniu włókien oseiny — wapnieją. Procesy kościogubne i kościotwórcze podlegają mechanizmom hormonalnym (bezpośrednio lub pośrednio). Według Jowsey’a w zaburzeniach przebiegających ze zwiększonym niszczeniem kości występują następujące zjawiska (zwiększenie: strzałka w górę, zmniejszenie: strzałka w dół; odbudowa = odnowa):

Pierwotna nadczynność przytarczyc: szybkie niszczenie kości, hiperkalcemia, f parathormon, f f f resorpcja, f odbudowa — efekt bezpośredni na komórki kostne. Nadczynność tarczycy: powolne niszczenie kości, t tyroksyna, ft resorpcja, f odbudowa, bezpośredni efekt na komórki kostne. Nadmierne wydzielanie kortyzonu: szybkie niszczenie kości, f korty- kosterydów, ftf resorpcja, 4- odnowa, mechanizm nie znany.

Osteogenesis imperfecta: niedoczynność osteoblastów, niebieskie twardówki, częste złamania, 4- resorpcja, 4-4- odbudowa, mechanizm nie znany. Osteopoiosis (juvenilis, senilis): wolne niszczenie kości, złamania, f resorpcja, normalna odbudowa, mechanizm nie znany. Osteopoiosis (unieruchomienie przemian lub zwolnienie): szybkie niszczenie kości, f resorpcja, 44 odbudowa, mechanizm nie znany.