WITAMINA E

Witamina E została wykryta w związku z syntetyczną dietą zestawioną dla szczurów. Jest rozpuszczalna w tłuszczach i wchłania się z przewodu pokarmowego jedynie w obecności kwasów żółciowych. Brak witaminy E powoduje zanik jąder u samców. Plemniki tracą ruchliwość i zdolność do zapłodnienia, a w następstwie w ogóle zanikają wskutek zaniku nabłonka nasieniotwórczego. U samic występuje bezpłodność, a w przypadku ciąży śmierć płodu z następową resorpcją w macicy obumarłego płodu razem z łożyskiem. Po dłużej trwającym niedoborze występuje zanik jąder u samców i macicy u samic, nie ustępujący już po podaniu witaminy E. Jednym z wczesnych objawów niedoboru witaminy E są zaniki mięśni poprzecznie prążkowanych u obojga płci. Wreszcie spostrzega się zmiany chorobowe w ośrodkowym układzie nerwowym oraz stłuszczenia wątroby.