WITAMINA P

Witamina P (od peimeabilitas — przepuszczalność) została wykryta w związku z witaminą C. Szent-Gyorgyi zauważył, że obok witaminy C istnieje jeszcze drugi czynnik pokarmowy, zawarty w cytrynie (stąd nazwa citrin), papryce i innych roślinach, wpływający na przepuszczalność naczyń krwionośnych włosowatych. Brak tego czynnika powoduje wzmożoną przepuszczalność naczyń. Przez pewien okres istnienie tej witaminy poddawano w wątpliwość, jednak ostatnie badania potwierdziły jej istnienie i nawet doprowadziły do wykrycia, że pod względem chemicznym należy ona do barwników roślin, tzw. flawonów. W skład witaminy P wchodzi kwercetyna i jej pochodna rutyna, przy czym szczególnie aktywna okazała się rutyna.