Znaczenie flawonów u roślin

Znaczenie flawonów u roślin polega na ich działaniu jako enzymu oddechowego poprzez działanie oksydoredukcyjne. Kliniczne zastosowanie witaminy P, najczęściej w postaci rutyny, polega na jej korzystnym wpływie na różne procesy wysiękowe ustroju oraz skazy krwotoczne pochodzenia naczyniowego.