WITAMINA K

Klinicyści już od dawna wiedzieli, że w każdej dłużej trwającej żółtaczce występują ciężkie krwawienia błon śluzowych, które znacznie pogarszają rokowanie w tych przypadkach. Dopiero w 1930 r. został wykryty czynnik rozpuszczalny w tłuszczach, który u młodych kurcząt, pozostawionych na diecie sztucznej, zapobiegał występowaniu skazy krwotocznej. W 1935 r. stwierdzono, że czynnik ten występuje w zielonych roślinach i wreszcie w 1939 r. udowodniono, że brak tego czynnika powoduje skazę krwotoczną u ludzi. Badania chemiczne -wykazały, że jest to pochodna naftochinonu, przy czym znane są jako czynne różne witaminy K, określone jako witaminy Klf K2 itd.