WITAMINA P

25 października 2012 admin 0

Witamina P (od peimeabilitas — przepuszczalność) została wykryta w związku z witaminą C. Szent-Gyorgyi zauważył, że obok witaminy C istnieje jeszcze drugi czynnik pokarmowy, zawarty […]

Hiperwitaminoza K

23 października 2012 admin 0

Hiperwitaminoza K powoduje prawdopodobnie krótkotrwałą hiperprotrombinemię. Ostatnio oprócz witaminy K została poznana również jej antywitamina w postaci dwukumarolu i innych pochodnych kumaryny, które hamując działanie […]

Mechanizm działania witaminy K

23 października 2012 admin 0

Mechanizm działania witaminy K polega na przekształceniu dwóch reszt kwasu glutaminowego we fragmencie 6—9 protrombiny, wiążącym jony wapniowe w kwas 3 amino-1-1,3-propanotrikarboksylowy. Niedobór witaminy K […]

WITAMINA K

22 października 2012 admin 0

Klinicyści już od dawna wiedzieli, że w każdej dłużej trwającej żółtaczce występują ciężkie krwawienia błon śluzowych, które znacznie pogarszają rokowanie w tych przypadkach. Dopiero w […]

Mechanizm działania witaminy E

21 października 2012 admin 0

Mechanizm działania witaminy E polega przede wszystkim na jej udziale w komórkowym łańcuchu oddechowym. Dzięki swej budowie chinonowej może ona wchodzić w skład tego łańcucha […]

WITAMINA E

20 października 2012 admin 0

Witamina E została wykryta w związku z syntetyczną dietą zestawioną dla szczurów. Jest rozpuszczalna w tłuszczach i wchłania się z przewodu pokarmowego jedynie w obecności […]

Krzywica

19 października 2012 admin 0

Krzywica (iachitis) została opisana już w 1650 r. jako pospolite schorzenie wieku dziecięcego, polegające na niedostatecznym odkładaniu się soli wapnia w kościach, powodujące wykrzywienie kości. […]

Rola parathormonu

17 października 2012 admin 0

Niejasną i wymagającą dalszych badań jest rola parathormonu, jak i kalcytoniny w regulacji poziomu wapnia we krwi. Są bowiem pewne dane; że bezpośrednim czynnikiem regulującym […]